Plynové hadice FAMAS

Odkaz na katalóg ←

 

PLYNOVÉ HADICE EURO FPGS 2 PRE INŠTALÁCIU PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV

• rýchla a bezproblémová inštalácia spotrebiča, vďaka otočnej koncovke

• voľná manipulácia so spotrebičom aj po pripojení k plynu vďaka pružnej hadici a otočnej koncovke

• bezpečné spojenie s plynovým spotrebičom potvrdené certifikátom v systéme 1

• udržiavanie čistoty plynových spotrebičov vďaka možnosti odsunutia zariadenia bez poškodenia tesnosti inštalácie

• výrobok testovaný na tesnosť

• hadice spĺňajú požiadavky podľa európskej normy STN EN 14800 

  FPGS2 - 11AB

Flexibilná nerezová plynová hadica DN12, otočná matica G 1/2, otočná koncovka Rp 1/2, polomer ohybu: neobmedzený


FPGS2 - 11AB- 050 (L=50cm)

FPGS2 - 11AB- 075 (L=75cm)

FPGS2 - 11AB- 100 (L=100cm)

FPGS2 - 11AB- 125 (L=125cm)

FPGS2 - 11AB- 150 (L=150cm)

FPGS2 - 11AB- 200 (L=200cm)

 


FPGS 2-08B

Flexibilná plynová nerezová hadica DN12 FPGS-08B, otočná matica G 1/2, matica otočného spoja Rp1/2, polomer ohybu: neobmedzený


FPGS2 - 08B- 050 (L=50cm)

FPGS2 - 08B- 075 (L=75cm)

FPGS2 - 08B- 100 (L=100cm)

FPGS2 - 08B- 125 (L=125cm)

FPGS2 - 08B- 150 (L=150cm)

FPGS2 - 08B- 200 (L=200cm)

 


FPGS 2 - 04 KB

Flexibilná plynová nerezová hadica DN12, skrutkové spojenie uhlové 90 Rp 1/2 + konektor rovného skrutkového spojenia Rp 1/2, matica otočného pripojenia Rp 1/2, polomer ohybu: neobmedzený


FPGS2 - 04KB- 050 (L=50cm)

FPGS2 - 04KB- 075 (L=75cm)

FPGS2 - 04KB- 100 (L=100cm)

FPGS2 - 04KB- 125 (L=125cm)

FPGS2 - 04KB- 150 (L=150cm)

FPGS2 - 04KB- 200 (L=200cm)

 


FPGS 2 - 00B

Plynová rýchlospojka DN12 s kovovým flexibilným spojom, matica otočného pripojenia Rp 1/2 + ventil R1/2


FPGS2 - 00B- 050 (L=50cm)

FPGS2 - 00B- 075 (L=75cm)

FPGS2 - 00B- 100 (L=100cm)

FPGS2 - 00B- 125 (L=125cm)

FPGS2 - 00B- 150 (L=150cm)

FPGS2 - 00B- 200 (L=200cm)

 


 

Plynové hadice FAMAS Plynové hadice FAMAS

 

 

Vážený obchodný partner,
chceme Vás bližšie zoznámiť s plynovými pripojovacími hadicami EURO FPGS,  ktoré máme v ponuke. Ako iste viete, podľa v súčasnosti platných harmonizovaných noriem (STN EN 1775, STN EN 14800) a technických pravidiel pre plyn ( TPP 70401 ) musia plynové pripojovacie hadice spĺňať celú  radu presne stanovených technických požiadaviek. Novou a veľmi dôležitou požiadavkou je zachovanie tesnosti v prípade požiaru do teploty 650°C po dobu min. 30 minút. Túto požiadavku spĺňajú iba certifikované plynové pripojovacie hadice s jadrom z nerezového vlnovca.

Je všeobecné známe, že za inštaláciu ( montáž ) samozrejme i za  použitie správneho typu plynovej pripojovacej hadice zodpovedá osoba, ktorá inštaláciu vykonala ! ! !

Naša spoločnosť Vám ponúka kvalitné nerezové plynové pripojovacie hadice, ktoré spĺňajú aj tie najvyššie požiadavky na bezpečnosť a odolnosť. Samozrejme, že majú ES certifikát zhody a značku zhody CE.  Spoločnosť FAMAS poskytuje na tieto výrobky záručnú dobu až 10 rokov od dátumu predaja. Výrobca deklaruje, že pri dodržaní podmienok v návode a ďalších zásad vyplývajúcich z príslušných noriem nie je životnosť hadice typu EURO FPGS časovo limitovaná.

Na základe skúseností z používania nerezových plynových hadíc pre napojenie voľne stojaceho plynového spotrebiča výrobca vyvinul hadice s otočnými koncovkami. U nerezových hadíc s neotočnými závitovými koncovkami môže pri nesprávnom spôsobe inštalácie ( osa pohybu spotrebiča nie je v jednej rovine s osou hadice ), dochádzať pri manipulácii so spotrebičom k nežiaducemu krúteniu na hadici. Namáhanie krútením môže spôsobovať deformácie hadice, alebo povolenie závitového spoja.
Skôr používané gumené hadice do istej miery krútenie znášali. Nerezové vlnovcové hadice zo svojej podstaty kompenzáciu krútenia neumožňujú. Zaužívané inštalačné postupy pre gumené hadice bohužiaľ nie sú vhodné pre hadice z nerezových vlnovcov s neotočnými koncovkami.

Túto situáciu riešia nami ponúkané hadice s otočnými koncovkami typ FPGS 08B, bez toho, aby ste museli meniť zažité spôsoby inštalácie a svoje návyky, prípadne boli nútení meniť polohu prípojného miesta domového plynovodu pri výmene hadíc.

Keď to zhrnieme ,tak pri použití plynovej pripojovacej hadice s otočnými koncovkami:
-    nemôže dôjsť k namáhaniu hadice krútením, čo je pre hadice neprípustné a škodlivé
-    nie je treba prispôsobovať umiestnenie uzáveru predpokladanému pohybu pripojovaného plynového spotrebiča
-    pri výmene hadice v stávajúcej inštalácii nie je treba meniť umiestnenie plynového ventilu
-    koncovky sa môžu inštalovať v ľubovoľnom poradí

Dokumenty na stiahnutie:

CERTIFIKÁT - Osvedčenie o stálosti vlastností

BEZPEČNOSTNÉ NORMY, ktoré plynové hadice spĺňajú